TIDSLINJE

 

1996

Per og Veronica feiret jul og nyttår med Per sin mor og far, Marie og Kristian Magnus. De var også i romjulen på julemiddag, hos Per sin søster og mann, Anne og Per.


02.03.97

Per Paust og Anne Orderud Paust blir angrepet og slått ned utenfor sitt hjem i Gabels gate 1, Oslo.


Juni 97

Advokater blir kontaktet og prosesser settes i gang, på grunn av uenigheter om eierforhold av eiendommen Orderud Gård, 

 


15.07.98

Ekteparet Orderud Paust så noe som hang under sin bil når de skulle kjøre til jobb. De konstaterte at det var noe der, men gjorde ikke noe med det. Anne kjørte sin mann Per til Utenriksdepartementet, før hun selv kjørte til Forsvarsdepartementet og parkerte. Det var her det senere samme dag ble konstatert av politiet at hun hadde kjørt på jobb med et halvt kilo sprengstoff under bilen.


12.08.98

Det blir gjort forsøk på å tenne på i oppgangen der Anne Orderud Paust bor sammen med sin ektemann, Per Paust, i Oslo. Etter dette attentatet blir det også kjent at Per Paust opplyste at han hadde vært utsatt for et overfall i 1996.

Per Paust våknet tidlig om morgenen den 12. august 1998 av en susende lyd og at det luktet bensin. Det ble funnet en gassbeholder og bensinsøl utenfor parets leilighet i 4. etasje på Skillebekk i Oslo, hvor hensikten etter all sannsynlighet har vært å sette fyr på leiligheten og saken ble etterforsket som forsøk på mordbrann.


14.08.98

Ekteparet Orderud Paust blir sendt på hemmelig adresse til Nordseter, Lillehammer, da  det fra overvåkningstjenesten vurderes at ekteparets sikkerhet er i fare.  


28.08.98

Ekteparet Orderud Paust returnerer til Oslo fra hemmelig adresse, men overvåkingstjenesten vurderer at det fortsatt ikke er trygt for ekteparet.  


02.09.98

Per Paust og hans kone Anne Orderud Paust reiser til New York.


22.12.98

Kristin Kirkemo reiser til Molde og kjøper våpen.


23.12.98

Juleselskap på Orderud gård der det går av et skudd. Påstått overlevering av våpen fra Kristin Kirkemo.


09.01.99

Ekteparet Orderud Paust, returnerer til Oslo fra New York.  


Mars 99

De fleste sikkerhetstiltak politiet satte i verk rundt ekteparet Orderud Paust etter de to attentatforsøkene blir opphevet, men kontakten mellom ekteparet og Oslo politidistrikt opprettholdes og attentatsakene er ikke løst.


06.05.99

Per Paust dør av kreft etter et meget kort sykdomsforløp.


14.05.99

 

Per Paust begraves i Risør. Kristian og Marie Orderud deltar i begravelsen til Per Paust i Risør sammen med Anne Orderud Paust.

MAI 99

06.05.1999 - eller 13.-14.05.1999

Oddrun Margrethe Kvam ved telefonopplysningen 180 i Lærdal får en oppsiktsvekkende telefon. Innringeren "forhåndsvarsler" trippeldrap på Sørumsand i pinsen 1999. Kvam kunne ikke fastslå datoen for innringningen med sikkerhet, men datoene over er de mest sannsynlige.

I politiavhør forklarte Oddrun Margrethe Kvam bl.a.:

«...Kunden spurte nå etter et telefonnummer ute i Sørum. Hun mener det var foreldrene til Anne. Hun fant dette, men han visste at de ikke var hjemme...
...han veit at hun er hjemme i pinsen, og får vente til da, for da vil han drepe henne. Vitnet fikk forståelse av at det gjaldt flere, for han sa at «De har lidd nok»...
...Når du sitter i stua di hjemme, så skal du få se det på TV hva jeg har gjort...
...Plutselig begynte han å kalle henne (les Anne Paust) for forskjellige ting. Han brukte da fornavnet Anne, og kalte henne «bikkje, merr, tispe». Han brukte flere tilsvarende ord i negativ betydning...
...Vitnet har skrevet ned at hun mener å huske at han nevnte noe om begravelse...
...Han snakket om urettferdighet og det var ting som skulle vært anderledes hvis han hadde fått bestemme...»


20.05.99

Per Orderuds advokat Rolf Nybakk ringer til Per Orderud og forteller at forliksforhandlingene med advokat Ole Edward Hagen om gårdstvisten med foreldrene er løst. Per Orderud svarte da: "Da går vi for det".


22.05.99

Natt til pinseaften 22.05.1999 skjer trippeldrapet i kårboligen på Orderud gård. Alle skytes og drepes. Kristian treffes av 2 skudd - Marie av 4 skudd - Anne av 6 skudd.


22.05.99

Noen timer etter at drapene har skjedd drar Per og Veronica Orderud til Nesbyen i Hallingdal på hundeutstilling.


23.05.99

Kl. 10.50
Hans Orderud finner sin bror og svigerinne Kristian Magnus Orderud og Marie Orderud skutt og drept sammen med deres datter Anne Orderud Paust i kårboligen på Orderud Gård.

Kl. 12.27
Første politipatrulje er på stedet.

Kl. 13.22
Politiets Overvåkingstjeneste (POT) varsles. Stab settes med POT representert

Kl. 14.00
POT rekvirerer alle attentat-dokumentene fra 1998 innhentet.

Kl. 15.45
KRIPOS ankommer åstedet.

Kl. 16.30
Konstituert politimester Asbjørn Gran har pressekonferanse der han gir troverdighet til gårdstvist som motiv ved at han sier at "...vi kjenner til at det har vært uoverensstemmelser i familien. Og det må vi også trekke frem og se litt på hva det – hva som stammer derfra..."

Derimot sier politimester Gran at "...så langt må jeg presisere: det er ingen ting som tyder på at dette har noe med de truslene som er satt frem mot henne eller hennes mann..."

Kl. 17.46
Av politiets oppdragslogg fremgår det at politiet bevæpner seg for å gjøre et søk på mistenktes eiendom (altså på Per Orderuds gård).


01.06.99

Kristin Kirkemo pågripes i en annen sak for innbrudd, og våpenbesittelse.


03.06.99

Begravelse for Marie og Kristian Magnus og deres datter Anne, der en fullsatt Blaker kirke tar farvel. Anne Orderud Paust fraktes senere til Risør der hun begraves i samme grav som ektemannen Per Paust.


11.06.99

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød pågripes i forbindelse med "Orderud-saken".


13.06.99

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød siktes etter 

Straffeloven § 233, 1. og 2. ledd,

for med overlegg eller for å lette eller skjule en annen forbrytelse eller unndra seg straffen for en slik, eller hvor forøvrig særdeles skjerpende omstendigheter forelå, å ha forvoldt en annens død, eller medvirket til dette.


14.06.99

Veronica og Per Orderud pågripes.

Veronica Orderud og Per Orderud siktes etter

Straffeloven § 233, 1. og 2. ledd,

for med overlegg eller for å lette eller skjule en annen forbrytelse eller unndra seg straffen for en slik, eller hvor forøvrig særdeles skjerpende omstendigheter forelå, å ha forvoldt en annens død, eller medvirket til dette.


19.11.99

Alle de fire siktede slippes ut av varetekt.


26.08.00

Kristin Kirkemo gifter seg med Per Haukeland.


30.10.00

Statsadvokatene Jørn Sigurd Maurud og Olav Helge Thue sender innstilling i påtalespørsmålet til riksadvokaten. Statsadvokatene innstiller på at det ikke skal tas ut tiltale mot Per og Veronica Orderud for trippeldrapet. Statsadvokatene mener at tiltale skulle tas ut mot Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød for å ha utført trippeldrapet.

I samme innstilling den 30.10.2000 gjorde statsadvokatene Maurud og Thue det klart at de ville ta ut tiltale mot Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød for gassattentat-forsøket den 12.08.1998 – men unnlot å foreslå tiltale mot Kirkemo Haukeland og Grønnerød for dynamitt-anslaget mot Anne Orderud Pausts bil den 15.07.1998.


04.01.01

Riksadvokat Tor-Aksel Busch avgjør påtalespørsmålet i drapssaken. Han beslutter at alle de fire blir tiltalt for medvirkning til overlagt drap.

I samme påtegning frakoplet riksadvokat Tor-Aksel Busch attentat-forsøkene i 1998 mot ekteparet Anne Orderud Paust og Per Paust fra trippeldrapssaken på Orderud gård. Riksadvokaten viser til at Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød har vært siktet for overtredelse av straffeloven § 148, jf. § 49 (den som volder ildebrann/sprengning hvorved tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes) – men skriver at «...Slik bevisene ligger an, finner riksadvokaten ikke grunnlag for å utferdige tiltale for dette forhold...»


05.01.01

Den 05.01.2001 tok så statsadvokat Jørn Sigurd Maurud ut tiltale etter straffeloven § 233 første og annet ledd mot Per Kristian Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød «...for med overlegg å ha forvoldt en annens død eller medvirket til dette...» 

I samme tiltalebeslutning tok statsadvokat Maurud også ut tiltale etter straffeloven § 227 første straffalternativ (med bøter eller fengsel inntil 3 år straffes den som i ord eller handling truer med et straffbart foretakende under slike omstendigheter at trusselen er skikket til å fremkalle alvorlig frykt) mot Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød for å ha festet «...ca. 0,5 kg Sollex sprengstoff under bilen til Anne Orderud Paust, hvilket etter omstendighetene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt...»

Etter dette var gassattentat-saken fra 12.08.1998 helt frakoplet trippeldraps-saken til tross for at politiet fra starten etterforsket ut fra en teori om at Per og Veronica Orderud også hadde noe med attentat-sakene i 1998 å gjøre. 


18.04.01

Rettssaken i Nes herredsrett starter


22.06.01

Dom faller og alle blir dømt.

Per og Veronica Orderud blir dømt til 21 års fengsel.

Kristin Kirkemo Haukeland blir dømt til 21 års fengsel, hun blir også dømt for dynamitt-attentatet.

Lars Grønnerød ble dømt til 2 1/2 års fengsel for uaktsom medvirkning.

Alle 4 domfelte anket saken inn for lagmannsretten.


14.01.02

Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett starter.


21.03.02

Juryen finner alle fire skyldige i medvirkning til overlagt drap. Kristin Kirkemo Haukeland blir frifunnet for attentat-saken.


05.04.02

Per og Veronica Orderud dømmes til 21 års fengsel

Lars Grønnerød dømmes til 18 års fengsel

Kristin Kirkemo Haukeland dømmes til 16 års fengsel