DØMTE

Det er fire tiltalte i Orderud-saken: Kristin Kirkemo, Lars Grønnerød, Per Kristian Orderud og Veronica Orderud. 

 
 
Skjermbilde 2018-05-12 kl. 12.12.27.png

Foto: Romerikes Blad

Kristin kirkemo (HAUKELAND)

Kristin (f.1973) er Veronica Orderuds halvsøster, vokste opp på Ekeberg i Oslo. Etter ungdomsskolen begynte hun på frisør utdanning, men avsluttet dette før det hadde gått ett år. I stedet fikk hun seg jobb i Dagbladet, 17 år gammel, først i budavdelingen og så i portvakta. Etter dette jobbet hun i Dagblad-sentralen før hun til slutt jobbet i annonseavdelingen. Hun arbeidet i dagbladet i ca. 3 år.

Kristin ble mor 22 år gammel. Samboerskapet med barnefaren tok slutt i 1995. Våren 1997 flyttet hun sammen med Lars Grønnerød.

I år 2000 giftet hun seg med Per Haukeland, men ble senere skilt fra han.

Kristin Kirkemo Haukeland ble i 2002 dømt til 16 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett. Dommen ble opprettholdt i Høyesterett.

 
Skjermbilde 2018-05-12 kl. 12.19.25.png

Foto: Romerikes Blad

Lars grønnerød

Lars (f.1958) vokste opp på Snarøya i Bærum. Etter barne- og ungdomsskole, reiste han som utvekslingsstudent til USA i ett år. Da han kom hjem fra USA gikk han på økonomi-linjen på videregående. Etter videregående gikk Lars inn i militæret der han tok rekruttskole og lagføreropplæring de seks første månedene før han avtjente de siste seks månedene i Hans Majestets Kongens Garde, der han også ble svømmeinstruktør. Etter dette gikk Lars ett år på Kjøpmannsinstituttet der han spesialiserte seg innen butikklederutdanning før han reiste til Tyskland der han arbeidet på supermarkeder. På begynnelsen av 80 tallet kom han tilbake og begynte i familiebedriften, i dagligvarebransjen. På begynnelsen av 90 tallet ble Lars tatt for første gang av politiet og han er i dag registrert med rundt 100 forhold i politiets strafferegister. 

Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett.

 
Skjermbilde 2018-05-12 kl. 12.27.03.png

Foto: Romerikes Blad

veronica orderud

Veronica (f.1972) vokste opp på Ekeberg i Oslo. Hun gikk ut fra Oslo Katedralskole i 1990. Veronica begynte på vetrinærstudiet og kom som praktikant til Orderud gård 21 år gammel. Der traff hun 18 år eldre Per Orderud som hun giftet seg med sommeren 1994.

Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett.

 
Foto: Romerikes Blad

Foto: Romerikes Blad

per orderud

Per Kristian Orderud (f.1954) tok økonomisk gymnas etter barne- og ungdomsskole. Deretter tok han førstegangstjeneste i militæret der han hadde 3 måneder rekruttskole, før han avtjente 12 måneder i flyvåpenet i Bodø. Per fikk en god eksamen fra Landbruksskolen i 1976, der han ble utdannet agronom, 22 år gammel. Han startet deretter jusstudiet ved Universitetet i Oslo i 1978. Samtidig jobbet han som gårdbruker på full tid hjemme på Orderud gård. I 1986 ble han ferdig utdannet jurist, men praktiserte aldri sitt fag. I stedet arbeidet han hjemme på gården hvor han hadde ansvaret for driften. 

Sommeren 1994 giftet han seg med Veronica i Oslo tinghus.

Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel, samt fradømt arveretten til gården i Eidsivating lagmannsrett.