OFRENE

De tre drapsofrene på Orderud gård i Sørumsand var Kristian Magnus Orderud, hans kone Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust.

 
 
Skjermbilde 2018-04-22 kl. 20.13.27.png

Privat foto

ANNE ORDERUD PAUST

ble født 3.april 1952, og var den eldste av to søsken (Per Kristian født 17.mai 1954).

Anne startet som kontormedarbeider i Utenriksdepartementet i 1975. I 1976 ble hun 1.konsulent ved NATO-delegasjonen i Brussel. I 1982 jobbet hun ved protokollavdelingen i UD. Deretter hadde hun et 3 måneders vikariat i ambassaden i Athen. I oktober 1989 ble hun personlig sekretær for forsvarsminister Johan Jørgen Holst.

Anne Orderud giftet seg i 1992 med Per Paust. I 1993 tok hun et saksbehandler kurs i Utenriksdepartementet, før hun samme år ble fast ansatt i Forsvarsdepartementet som personlig sekretær for forsvarsministeren. I denne stillingen var hun personlig sekretær for 5 forskjellige forsvarsministere.

I juli og august 1998 ble Ekteparet Paust utsatt for to attentatforsøk. Etter et par dager hos privat bekjent ble de sendt til en hemmelig adresse i en av Forsvarets hytter på Nordseter ved Lillehammer, før de reiste til New York i september samme år. Per Paust fikk her et vikariat ved generalkonsulatet før de returnerte til Norge i januar 1999.

Anne Orderud Paust ble skutt og drept 22. mai 1999, hjemme hos sine foreldre i kårboligen på Orderud gård.

 
Skjermbilde 2018-04-22 kl. 20.13.57.png

Privat foto

marie orderud

ble født 18.august 1915. Hun var altså 83 år da hun ble funnet drept i mai 1999. Marie Orderud er beskrevet som en stille og rolig hjemmets kvinne, som i alle år drev gården sammen med sin mann. Utenom hjemmet var hun aktiv i bondekvinnelaget i bygda. 

Marie og Kristian Orderud hadde to barn, Anne og Per Kristian. 

 

 
Skjermbilde 2018-04-22 kl. 20.13.50.png

Privat foto

kristian magnus orderud

ble født 1.juli 1918. Han var altså 80 år da han ble drept, men ville ha fylt 81 år litt over en måned senere. Kristian Orderud overtok gården og driften fra sin onkel, som var barnløs, da han var bare 15 år, og drev den til 1984, da sønnen Per Kristian overtok som forvalter. Per hadde da jobbet fulltid på gården siden 1977 da Kristian hadde fått helseproblemer. Faren deltok i gårdsdriften også etter 1984.

 

FORnærmede

Fornærmet i attentatsakene sammen med Anne Orderud Paust.

 
Unknown Anne og Per Paust, RB.jpg

Privat foto

Per paust

Per Olav Paust (født 1. desember 1943, død 6. mai 1999) var en norsk diplomat. Han var utdannet magister i statsvitenskap (mag.art) og arbeidet først i NORAD. I 1974 begynte han i utenrikstjenesten.

Fra 1974-1976 var han 2. sekretær ved ambassaden i Jakarta. Fra 1976-1978 var han 2. sekretær ved ambassaden i Washington. Deretter var han konsulent i Utenriksdepartementet fra 1980-1984. Han var pressetalsmann for Utenriksdepartementet fra 1981-1987. Fra 1984-1989 var han ambassaderåd i Washington. I 1989 ble han prosjektleder for presse- og kulturavdelingen i Utenriksdepartementet, før han i 1996 ble prosjektleder i politisk avdeling i Utenriksdepartementet.

Per Paust giftet seg med Anne Orderud i 1992. Han hadde 3 sønner fra et tidligere ekteskap.

I tiden før vinter-OL på Lillehammer i 1994 ledet han et prosjekt for profilering av Norge i utlandet i samarbeid med NORTRA og Norges Eksportråd.

1997-1998 var Per Paut prosjektleder ved avdelingen for sikkerhetspolitikk og nedrustning / SUS-landene. Fra april 1997 til april 1998 var han engasjert i arbeidet for en konvensjon om forbud mot landminer. Etter dette og fram til attentat-sakene, arbeidet han med den såkalte "håndvåpen-saken" - med sikte på å få i gang en strategi mellom flere stater for å begrense antall håndvåpen og våpen som var i ulovlig sirkulasjon i tidligere konfliktområder. 

I 1998 var han fungerende generalkonsul i New York.

Han døde av kreft 6. mai 1999, etter et svært kort sykeleie.